IMPRESSZUM

www.lilirose.hu honlapot Majzik Mihály Egyéni Vállalkozó üzemelteti. A weboldalakon található képek és szöveges tartalmak a weboldal üzemeltetőjének tulajdonát képezik, azok másolása és bármilyen elektronikus, vagy más formában való használata, megjelenítése kizárólag a tulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges! A PCBUTIK.eu és a LiLirose.hu igyekezett helytálló és hiánytalan adatokat közölni a weblapjain. A weboldalon feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. Az árváltozás jogát fenntartjuk! A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. Az oldalon lévő esetleges hibákért, aktualitásért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek!

Az weboldalt üzemeltető vállalkozás adatai:

NÉV:MAJZIK MIHÁLY E.V. (PCBUTIK.eu)
SZÉKHELY:1174 Budapest, Klapka utca 8/A
TELEPHELY / ÜZLET:1173 Budapest, Pesti út 52. (Üzletsor)
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:50463165
ADÓSZÁM:67596700-1-42
TELEFONSZÁM:+36 (70) 391 57 33
E-mail cím:info@pcbutik.eu

A PCBUTIK.eu, mint üzletnév és logója Majzik Mihály szellemi ötlete és tulajdona, továbbá használója. A PCBUTIK.eu a XVII. kerületi Önkormányzatnál bejegyzett üzletnév.

A Liliose.hu és LiLiRose mint saját márkanév és logója Majzik Mihály szellemi ötlete és tulajdona, továbbá használója.

A Microsoft, a Windows és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye, vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Linux, Linus Torvalds bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

AZ UBUNTU a Canonical Ltd. bejegyzett védjegye/márkaneve az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Canonical Ltd. Ubuntu and Canonical are registered trademarks of Canonical Ltd.


Minden védjegy a megfelelő tulajdonos birtokát képezi.

Több név és márkanév mások tulajdonában állhat!


A Weboldal készítője és elérhetőségei:

Majzik Mihály E.V. – PCBUTIK.eu
Üzlet címe: 
1173 Bp., Pesti út 52 (üzletsor)
Székhely címe:  1174 Bp., Klapka utca 8/A
Telefonszáma: +36 (70) 885 85 05

A honlap a HESTIA sablon, ingyenes verzióját használja!


JOGI TUDNIVALÓK

1) Általános információk, hatály
2) Honlap használati feltételek
3) A tartalom és szellemi jogok
4) A PCBUTIK.eu felelőssége
5) A honlap biztonságának védelme
6) Regisztrációs oldalak, érdeklődés elküldésére szolgáló űrlapok
7) Linkek
8) Közösségi fórumok
9) Online kérdőíves vizsgálatok
10) Egyéb jogi tudnivalók
11) Reklamáció, panaszkezelés

1) Általános információk, hatály

A Felhasználó

Majzik Mihály e.v. által üzemeltetett honlap (www.lilirose.hu) által kínált funkciók és szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a lilirose.hu domain oldalaira navigáló látogatók “Felhasználók” – elfogadják a jelen felhasználási feltételekben (továbbiakban: “Felhasználási Feltételekben”) rögzített igénybevételi feltételeket. A Felhasználó a Majzik Mihály e.v. által működtetett honlapra történő navigálással, illetve a honlapon megtalálható funkciók és szolgáltatás használatával elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseiben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Jelen Felhasználási Feltételekben rögzített szabályok megfelelően alkalmazandók azon látogatókra akik a www.lilirose.hu oldalra navigálnak.

A honlap

Jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, Majzik Mihály e.v. által működtetett, illetve a Majzik Mihály e.v. javára bejegyzett, pcbutik.eu és egyéb domain nevek alatt a PCBUTIK.eu, vagy megbízott harmadik személyek által üzemeltetett honlap.

A honlapon lévő információk megtekintéséhez, a funkciók és szolgáltatások használatához a Felhasználók személyes adatainak megadása nem szükséges.

A PCBUTIK.eu a honlapon vagy onnan elérhető egyes funkciók és szolgáltatások igénybevételét a Felhasználó előzetes regisztrációjához kötheti. Ezekben az esetekben a személyes adatok felvétele előtt a PCBUTIK.eu tájékoztatást nyújt a szolgáltatás vagy funkció használatával összefüggő adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi a személyes adatok kezeléshez szükséges hozzájárulásukat.

2) Honlap használati feltételek

Felhasználók a honlapot saját felelősségükre használják. A honlap és annak tartalma, illetve az azon elérhető funkciók és szolgáltatások a következők szerint vehetők igénybe:

Bármely Felhasználó használhat a honlapra, azaz a PCBUTIK.eu és által működtetett oldalakra mutató hivatkozást (link formájában), azonban a hivatkozás használata nem sértheti a PCBUTIK.eu tartalmának felhasználására és szellemi jogaira vonatkozó általános szabályokat. Tilos a honlapon megjelenített információk olyan módon történő felhasználása, mely a PCBUTIK.eu által kínált termékeket és szolgáltatásokat valótlan, megtévesztő formában jeleníti meg. A PCBUTIK.eu és a LiLiRose logójának, kereskedelmi nevének, általa bejegyzett vagy védjegyhasználati engedéllyel használt védjegyeinek megjelenítése, szerepeltetése és felhasználása a PCBUTIK.eu előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

3) Tartalom és szellemi jogok

A PCBUTIK.eu honlapjának megjelenése, tartalmának, funkcióinak és az ott szereplő szolgáltatásoknak összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint magát a tartalmat (a továbbiakban együttesen: “tartalom”) egyéni, eredeti jellegét tekintve szerzői jogvédelem illeti meg. A tartalomra vonatkozóan a vagyoni jogok gyakorlására a kizárólag a PCBUTIK.eu jogosult. A szerzői jog jogosultja Majzik Mihály egyéni vállalkozó.

A PCBUTIK.eu előzetes, felhasználásra irányuló írásbeli engedélye hiányában tilos a tartalom egyes részeit vagy akár egészét bármilyen formában terjeszteni, többszörözni (másolni), nyilvánossághoz közvetíteni, tárolni, továbbá tilos a tartalmat átdolgozni és az alapján új művet létrehozni vagy a szabad felhasználás körét meghaladóan felhasználni, kivéve, ha a PCBUTIK.eu ehhez előzetesen, írásban, a felhasználás pontos körének meghatározásával hozzájárult.

A PCBUTIK.eu hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók – a szabad felhasználás körét nem túllépve – saját, személyes használatra a honlap, vagy annak részeit saját, személyes felhasználásuk körében tárolják vagy kinyomtassák.

A PCBUTIK.eu a honlapon megjelenő információkat, az ott elérhető funkciók és szolgáltatások körét, valamint tartalmát, továbbá a tartalom egyes részeit vagy egészét bármikor, a Felhasználók részére küldött előzetes értesítés nélkül módosíthatja, visszavonhatja vagy azokat kiegészítheti.

4) A PCBUTIK.eu felelőssége

A PCBUTIK.eu a honlap, illetve az azon szereplő információk, továbbá a tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a PCBUTIK.eu -tól független változtatás is történhet – felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom épségének, aktualitásának pontosságának biztosítása érdekében. A Felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a PCBUTIK.eu nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a honlap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

Amennyiben a PCBUTIK.eu által működtetett honlapon harmadik személyek által üzemeltetett domainre mutató link szerepel, a harmadik személyek által működtetett domain, az ott megjelenő tartalom és információk tekintetében a PCBUTIK.eu felelősséget nem vállal.

A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a PCBUTIK.eu nem felelős a honlap használatának eredményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

5) A honlap biztonságának védelme

A PCBUTIK.eu által működtetett honlap és annak tartalma biztonságának megőrzése érdekében a Felhasználó köteles az alábbi szabályok figyelembevételére:

a Felhasználó nem jogosult olyan adatokhoz hozzáférni, melyek megismerésére nem rendelkezik megfelelő engedéllyel;

  • tilos kísérletet tenni olyan rendszerhez vagy adatokhoz történő hozzáférés megkísérlésére, melyet a PCBUTIK.eu nyilvánvalóan nem a Felhasználók tájékoztatása céljából tett közzé;
  • tilos megkísérelni a honlap működését biztosító rendszer vagy a működésre használt hálózat biztonsági, informatikai vagy egyéb sebezhetőségének vizsgálatát, tesztelését vagy megfelelő felhatalmazás hiányában megsérteni a Honlap működéséhez szükséges rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azok működését megzavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spamelése””, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing]);
  • tilos nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.
6) Regisztrációs oldalak, érdeklődés elküldésére szolgáló űrlapok

A pcbutik.eu szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail-címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, stb. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése miatt van szükség.

7) Linkek

A pcbutik.eu oldalain utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a pcbutik.eu-nak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

8) Közösségi fórumok

Előfordul, hogy a pcbutik.eu lehetőségeket kínál a látogatók számára, hogy a felkínált lehetőségekből válogatva testre szabhassák a szolgáltatás tartalmát és formáját. Ilyen esetekben rögzítenünk kell a látogatók válogatási szempontjait, konkrét választásait, hogy a kívánt tartalommal és formában jelenítsük meg a személyre szabott oldalakat. Az ügyfelek választásait – előre kialakított profilcsoportokba rendezve – magasabb elemzési szintekre összegezve feldolgozzuk, elemezzük, hogy a szolgáltatási lehetőségeinken folyamatosan javíthassunk. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, az oldalra történő belépéssel egyben a szükséges tájékoztató szöveg tudomásulvételét követően azt is jelzi, hogy a személyes beállításainak elemzését tudomásul veszi. Amennyiben a tájékoztatásunk alapján nem szeretné, hogy személyes választásai ilyen módon fel legyenek dolgozva, kérjük, ne vegye igénybe ezt a szolgáltatást!

9) Online kérdőíves vizsgálatok

Időről-időre megjelentetünk olyan kérdőíveket, melyek kitöltése teljesen önkéntes. Az önkéntes jelleg feltüntetésére minden esetben sor kerül. Az önként jelentkező válaszadóktól csak abban az esetben kérünk személyes címzési adatokat (személynév, postacím), ha a kérdőívek kitöltéséhez személyre szóló információt kell elküldenünk (pl. a felméréshez kapcsolódó nyeremény esetén). A kérdőíves felmérések célja legtöbbször az, hogy szolgáltatásaink színvonalának javításához, fejlesztéséhez megismerhessük ügyfeleink véleményét (ezért kérünk olyan demográfiai adatokat is, melyek alapján ügyfeleink semmiféleképpen nem azonosíthatóak személyesen).

10) Egyéb jogi tudnivalók

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a PCBUTIK.eu kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A PCBUTIK.eu tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: 3. pontban található tartalom és szellemi jogok figyelembevételével.

A PCBUTIK.eu weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a PCBUTIK.eu akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a PCBUTIK.eu semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

A PCBUTIK.eu fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A PCBUTIK.eu nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a PCBUTIK.eu kifejezetten kizárja.

A PCBUTIK.eu nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a PCBUTIK.eu weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A PCBUTIK.eu egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének.

11) Reklamáció, panaszkezelés

A PCBUTIK.eu (továbbiakban: Szolgáltató) által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói panaszokat a felhasználó a szolgáltató elérhetőségein terjesztheti elő szóban vagy írásban. A szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnal nem orvosolható, vagy azzal a panasz kezelésével a Felhasználó nem ért egyet, – a telefonon bejelentett panaszokat kivéve – a szolgáltató a panaszt felvételét jegyzőkönyvben rögzíti, és egy másolati példány átadása mellett írásbeli panaszként kezeli. A fogyasztók továbbá a vásárlók könyvébe is bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat.

Az üzlet a panasz elutasítását meghatározott szolgáltatások esetén köteles indokolással ellátva írásba foglalni és annak egy példányát a fogyasztónak átadni, vagy a jogszabályban meghatározott 30 napos határidőn belül megküldeni. A szolgáltató a felhasználóktól érkező panaszokat kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának, tartalmának és a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatja a felhasználót. A felek közötti megállapodások a panaszok kezelésének folyamatát másként szabályozhatják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja.

A felhasználói panasz kivizsgálása érdekében a felhasználó magát megfelelő módon igazolni köteles. Azon panaszokkal, melyek formájuknál, vagy tartalmuknál (pl. témájuknál, hangvételüknél vagy érthetőségüknél) fogva alkalmatlanok az érdemi kivizsgálásra, továbbá amelyek nem tartalmaznak a szolgáltatóval, vagy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos konkrét probléma meghatározást, a szolgáltató nem köteles érdemben, jelen eljárási rend szerint foglalkozni.